HomeContentCzęsto zadawane pytania
select language/region

Często zadawane pytania

"Masz pytanie do firmy emporia? Być może odpowiedź znajduje się już na poniższej liście najczęściej zadawanych pytań.

Jeżeli nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z naszą infolinią lub kliknij przycisk „Kontakt” w celu nawiązania z nami kontaktu."

Hotlines
Ö: +43 732 7777 17 0
D: +49 1805 91 31 81
Kontakty

Pytania dotyczące naszych produktów

P:Czy emporia ma również telefony komórkowe dla osób z wadami wzroku?
O:

Wszystkie telefony komórkowe firmy emporia są odpowiednie dla osób niedowidzących. Specjalny występ na klawiszu 5 pomaga osobom niewidomym i niedowidzącym znaleźć klawisze, które ponadto przy naciskaniu wydają dźwięki, co ułatwia poprawną obsługę telefonu.

P:Czy do telefonów komórkowych emporia są również dostępne akcesoria, takie jak zapasowe baterie, ładowarki i zestawy słuchawkowe?
O:

Tak. Odpowiednie akcesoria są dostępne do każdego modelu telefonu komórkowego. Więcej informacji można uzyskać, telefonując do naszego centrum obsługi pod numerem +43 732 / 77 77 17-0 lub przeglądając akcesoria na naszych stronach w dziale Produkty — Akcesoria/Przegląd.

P:Czy emporia oferuje także łatwe w obsłudze telefony bez przycisku alarmowego?
O:

ELEGANCE, TIME i TALK to bardzo proste modele telefonów emporia bez przycisku alarmowego, ale także niezawodne i łatwe w obsłudze.

P:Dlaczego niektóre klawisze są podświetlane na czerwono lub zielono?
O:

Podświetlane klawisze wskazują, że telefon ładuje baterię. Kiedy klawisz jest podświetlany na czerwono, bateria jest w trakcie ładowania. Jeżeli klawisz świeci się na zielono, oznacza to, że ładowanie zostało zakończone.

W zamkniętym telefonie emporiaCLICK podświetlana ikona znajduje się na zewnątrz.

P:Co oznacza ikona połączenia na ekranie?
O:

Ikona połączenia oznacza nieodebrane połączenie. Znika bezpośrednio po potwierdzeniu nieodebranego połączenia.

W zamkniętym telefonie emporiaCLICK podświetlana ikona znajduje się na zewnątrz.

P:Co oznacza ikona koperty na ekranie?
O:

Ikona koperty na ekranie oznacza odebranie nowej wiadomości SMS. Znika bezpośrednio po przeczytaniu wiadomości.

W zamkniętym telefonie emporiaCLICK podświetlana ikona znajduje się na zewnątrz.

P:Do czego służy blokada klawiatury?
O:

Blokada klawiatury zapobiega przypadkowemu naciskaniu klawiszy, na przykład podczas noszenia telefonu w kieszeni czy w torbie. Blokadę klawiatury można włączyć lub wyłączyć we wszystkich telefonach firmy emporia za pomocą mechanicznego przełącznika lub jednego przycisku z boku telefonu. Nie trzeba stosować żadnych kombinacji klawiszy.

 

W telefonie emporiaCLICK nie ma blokady klawiatury — po zamknięciu klapki wszystkie klawisze oprócz klawisza latarki są blokowane automatycznie.

P:Czy podczas ładowania telefonu można nawiązać połączenie?
O:

W przypadku telefonów emporiaELEGANCEplus i emporiaRL1/RL2 ładowarka biurkowa pełni także funkcję zestawu głośnomówiącego. Jeżeli telefon znajduje się w ładowarce biurkowej, można odbierać połączenia za pomocą klawisza głośnika. Włącza się wtedy głośnik, a rozmowa odbywa się w trybie głośnomówiącym. Jeżeli telefon komórkowy zostanie wyjęty z ładowarki biurkowej, przełączy się automatycznie do trybu słuchawki i nikt inny nie będzie słyszeć rozmowy.

 

W przypadku telefonów emporiaCLICK i emporiaTALKcomfort włożonych do ładowarki biurkowej można nawiązywać połączenia, ale tylko za pośrednictwem głośnika samego telefonu.

P:Dźwięki klawiatury są zbyt głośne. Jak można je zmienić?
O:

Głośność dźwięków klawiatury można swobodnie regulować. W tym celu należy wybrać w menu pozycję USTAWIENIA. Ustawienia dotyczące dźwięków klawiatury znajdują się w części Dźwięki i sygnały. Tam można wybrać lub wyciszyć dźwięki klawiatury.

P:Jak można zmienić rozmiar czcionki?
O:

Czcionka ma ustawiony fabrycznie rozmiar Duża, ale można ją zmienić w dowolnej chwili stosownie do własnych potrzeb. W tym celu należy wybrać w menu pozycję USTAWIENIA. Opcje rozmiaru liter są dostępne w części Wielkość liter. Wybrać można litery małe, duże lub bardzo duże.

P:Jak można zmienić melodię lub głośność dzwonka?
O:

Dźwięk i głośność dzwonka można dostosować do swoich potrzeb w dowolnej chwili. W tym celu należy wybrać w menu pozycję USTAWIENIA. Ustawienia dotyczące dźwięków dzwonka znajdują się w części Dźwięki i sygnały. Tu można wybrać melodię. Podczas przewijania listy melodii klawiszami strzałek telefon odtwarza te melodie. W części Dźwięki i sygnały można także ustawić głośność dzwonka. Telefon również odtworzy dzwonek, aby można było sprawdzić ustawienia.

P:Jak można wyregulować głośność słuchawki?
O:

Dźwięk i głośność dzwonka można dostosować do swoich potrzeb w dowolnej chwili. W tym celu należy wybrać w menu pozycję USTAWIENIA. Opcje głośności są dostępne w części Głośność w słuchawce. Odpowiedni poziom głośności można wybrać z pięciostopniowej skali.

P:Czy można ustawić liczbę dzwonków, po której połączenie zostanie przekierowane na pocztę głosową?
O:

Każde połączenie jest automatycznie kierowane na pocztę głosową po szóstym dzwonku, aby osoba dzwoniąca mogła pozostawić wiadomość. W telefonach komórkowych emporia nie można zmieniać ani ustawiać czasu, po którym następuje przekierowanie połączenia. Aby zmienić te ustawienia, należy skontaktować się z operatorem sieci.

P:Po wprowadzeniu błędnego kodu PIN telefon został zablokowany. Co trzeba zrobić?
O:

Kod PIN to kombinacja cyfr mająca chronić telefon komórkowy. Kod PIN otrzymuje się od operatora sieci. Dzięki kodowi PIN nikt inny nie może włączyć telefonu i używać go do nawiązywania połączeń. Kod jest powiązany z kartą SIM i zazwyczaj nie powoduje zablokowania telefonu, a tylko karty SIM. Aby ją odblokować, należy użyć kodu PUK, który również jest dostarczany z kartą SIM. Jeżeli nie można znaleźć odpowiednich dokumentów, prosimy o kontakt z operatorem sieci.

P:Dlaczego na ekranie obok niektórych elementów menu pojawia się jakiś tekst?
O:

Telefony komórkowe emporia zawierają pomoc dla użytkowników. Jeżeli element menu pozostanie otwarty dłużej niż przez 5 sekund, a użytkownik nic nie wybierze, pojawi się tekst pomocy. Zawiera on krótkie podsumowanie dostępnych czynności w danym menu. Po potwierdzeniu tekst znika i można powrócić do menu. Jeżeli funkcja ta przeszkadza lub jest niepotrzebna, można ją wyłączyć w ustawieniach.

P:Dlaczego ekran wyłącza się automatycznie?
O:

Ekran wyłącza się automatycznie po upływie pewnego czasu, aby oszczędzać energię. Czas ten można określić w menu USTAWIENIA: po 2, 5, 10, 20 lub 30 sekundach. Wybór czasu należy dostosować do szybkości posługiwania się klawiszami. Jeżeli ekran jest w trybie oszczędzania energii i wygaszony, można włączyć go ponownie w każdej chwili, naciskając dowolny klawisz.

P:Do czego służą funkcje syntezy głosu?
O:

Telefony emporiaELEGANCEplus i emporiaRL1/RL2 są wyposażone w funkcję syntezy głosu. Przy ich użyciu telefon informuje o różnych funkcjach, na przykład o każdej pełnej godzinie, blokadzie klawiatury i alarmach budzika, a także o cyfrach po naciśnięciu klawisza. Użytkownik może wybrać wypowiadanie poszczególnych typów informacji, na przykład tylko cyfr, tylko godziny lub tylko blokady klawiatury i alarmów budzika. Telefon nie odczytuje wiadomości SMS ani pozycji książki adresowej.

P:Co oznacza ikona Bluetooth na ekranie? Co to jest Bluetooth?
O:

Bluetooth to typ łączności umożliwiający przesyłanie danych pomiędzy dwoma urządzeniami elektronicznymi, na przykład telefonami komórkowymi. W przypadku telefonów komórkowych emporia Bluetooth zapewnia połączenie między telefonem a zestawem głośnomówiącym w samochodzie lub zestawem słuchawkowym. Funkcję Bluetooth można włączyć klawiszem z boku telefonu lub przy użyciu elementu menu Bluetooth. O działaniu funkcji Bluetooth informuje ikona na wyświetlaczu telefonu.

P:Czy po zmianie telefonu komórkowego traci się wszystkie informacje o kontaktach?
O:

Numery telefonów i nazwiska można zapisać w pamięci telefonu lub na karcie SIM. Jeżeli kontakty są zapisane w pamięci telefonu, należy przed zmianą telefonu skopiować je na kartę SIM. Po włożeniu karty SIM do nowego telefonu można będzie przenieść kontakty do jego książki adresowej. Jeżeli zmienia się kartę SIM (w związku ze zmianą abonamentu lub operatora), wszystkie kontakty należy przenieść do pamięci książki adresowej. Zalecamy zapisywanie wszystkich kontaktów poza telefonem (w spisie telefonów), aby móc je odzyskać w razie utraty kontaktów z telefonu.

P:Co się stanie, jeżeli nacisnę niechcący klawisz alarmowy?
O:

Klawisz połączeń alarmowych zapewnia bezpieczeństwo w sytuacjach alarmowych. Po jego naciśnięciu można skontaktować się z rodziną lub służbami ratunkowymi. Klawisz ten znajduje się z tyłu telefonu. Po przypadkowym naciśnięciu tego klawisza można zakończyć połączenie alarmowe w ciągu pięciu sekund, naciskając czerwony klawisz. Cykl połączenia rozpocznie się po pięciu sekundach. Aby zatrzymać go wtedy, należy wyjąć z telefonu baterię.

 

Klawisz połączeń alarmowych można także wyłączyć. Jego naciśnięcie w sytuacji alarmowej nie umożliwi wtedy nawiązania bezpośrednich połączeń.

P:Gdzie można kupić akcesoria?
O:

Akcesoria i części zamienne, takie jak baterie, można kupić u specjalistycznych sprzedawców. Jeżeli produktów tych zabraknie, sprzedawcy mogą je zamówić bezpośrednio w firmie emporia Telecom.

P:Czy przy użyciu telefonu komórkowego można dzwonić także za granicą?
O:

Zasadniczo tak, ale automatyczna dostępność tej funkcji zależy od operatora. Często obowiązują specjalne regulaminy, w szczególności w przypadku telefonów „na kartę”. Warto też zwrócić uwagę na ceny połączeń z zagranicą, ponieważ mogą być różne. Obecne telefony komórkowe firmy emporia współdziałają z sieciami 2G. Telefony komórkowe kupione w Europie nie działają w USA. Więcej informacji o roamingu można uzyskać na stronie http://www.rtr.at/de/tk/Roaming_in_der_EU.

P:Co oznacza ustalanie pozycji GPS?
O:

Telefony z funkcją GPS nadają sygnał radiowy. Sygnał ten mogą namierzyć satelity, co z kolei umożliwia ustalenie dokładnego położenia telefonu. Dzięki temu w sytuacjach alarmowych można szybciej dotrzeć do użytkownika.

Pytania techniczne

P:Co oznacza komunikat na wyświetlaczu „Ograniczone usługi”?
O:

Ten komunikat pojawia się, kiedy konto karty wymaga doładowania. Jeżeli tak nie jest, to karta SIM działa niewłaściwie lub została zablokowana przez operatora.

P:Jak można włączyć przycisk alarmowy?
O:

W menu należy przejść do „Ustawienia”, a następnie wybrać „Funkcje alarmowe”.

P:Jak można usunąć ustawiony domyślnie numer 112?
O:

Numer alarmowy 112 jest ustawiany automatycznie i nie można go usunąć. Po ustawieniu własnych numerów alarmowych w telefonie emporiaLIFEplus numer 112 nie będzie już jednak wybierany automatycznie.

P:Jak można przywrócić ustawienia domyślne w moim telefonie?
O:

W menu należy przejść do „Ustawienia”, „Resetuj”, a następnie „Resetuj wszystko”. Wybierz „Tak”, aby potwierdzić.