select language/region

Rezervna baterija

Rezervna baterija

na prvi pogled:

Sigurnost: Li-ion baterija od 3,7 V s CE certifikatom
Prikladnost: idealna ako Vam punjač nije pri ruci

Da biste se osjećali sigurno, uvijek biste trebali nositi rezervnu bateriju koju lagano možete zamijeniti. Ona Vam može biti od posebne koristi ako Vam se isprazni baterija kada ste na otvorenom i kada niste blizu punjaču ili izvoru napajanja.